top of page

תוכניות ייחודית ללימוד ילדים

תמנונים

ילדים בגיל 3 שנים.
השיעורים מתקיימים בבריכה קטנה ונועדו לחשוף את הילד לסביבה המימית, וכן לעזור לו להתגבר על הפחד.
הילדים ילמדו:

- לצוף
- שכיבה על המים ללא סיוע
- מעבר במים על ידי תנועות ידיים
- התנועות הבסיסיות הקשורות לנשימה
השיעורים מתקיימים 1-2 פעמים בשבוע בקבוצות של 5-6 ילדים.
משך הלימודים – שנה 1.

צפרדעים

ילדים בגילאי 4 שנים.
השיעורים מתקיימים בבריכה קטנה וחדר כושר. המטרה היא לחשוף את הילד לסביבה המימית ולהכין אותם להוראת השחייה.
הילדים ילמדו תנועות פשוטות במים, תנועות בסיסיות הקשורות לנשימה, ילמדו לשכב על המים בלי עזרה ולהמשיך עם תנועות הידיים שלהם.
השיעורים מתקיימים 1-2 פעמים בשבוע בקבוצות של 5-6 ילדים.
משך הלימודים – שנה 1.

ברווזונים

ילדים בגיל 5 שנים.
השיעורים נועדו לחשוף את הילד לסביבה המימית ולהכין אותם להוראת השחייה.
הילדים ילמדו:

- שליטה גופנית בתוך המים
- שכיבה על המים ללא סיוע
- מעבר עם תנועות ידיים
- ביצוע החלקה על החזה בעזרת הרגליים בשילוב עם נשימה נכונה
- ביצוע החלקה על הגב
השיעורים מתקיימים בקבוצות של 10-12 ילדים, פעמיים בשבוע.
משך הלימודים – שנה 1.

דגי זהב

ילדים בגיל 6 שנים.
חוגים המיועדים ללמוד שחייה בשתי דרכים: לזחול על החזה (חתירה) ולזחול על הגב (גב), בשילוב עם נשימה נכונה.
השיעורים מתקיימים בקבוצות של 12-15 ילדים 2-3 פעמים בשבוע למשך 45 דקות + 15 דקות אימון בחדר כושר.
משך הלימודים – שנה 1.

דולפינים

ילדים בגיל 7 שנים.

בתכנית מתבצעות פעילויות שמטרתן ללמד את הילד שתי שיטות ניווט: לזחול על החזה (חתירה) ולזחול על הגב (גב), בשילוב עם נשימה נכונה. היכרות עם שיטות שחייה של חזה ופרפר.
השיעורים מתקיימים בקבוצות של 12-15 ילדים 3 פעמים בשבוע.
משך הלימודים – שנה 1.

אורקה

ילדים של 8 שנים.
בתכנית מתבצעות פעילויות שמטרתן ללמד את הילד שתי שיטות ניווט: לזחול על החזה (חתירה) ולזחול על הגב (גב), בשילוב עם נשימה נכונה. כמו כן מאסטרינג השיטות של שחייה חזה ופרפר.

השיעורים מתקיימים 2-3 פעמים בשבוע בקבוצות של 15 ילדים.
משך הלימודים – שנה 1.

כרישים

ילדים 9-10 שנים.
בתכנית מתבצעות פעילויות שמטרתן ללמד את הילד שתי שיטות ניווט: לזחול על החזה (חתירה) ולזחול על הגב (גב), בשילוב עם נשימה נכונה.
השיעורים מתקיימים בקבוצות של 15 ילדים, פעמיים בשבוע במשך 45 דקות.
משך הקורס – 24 שיעורים.

ג'וניורס

בני נוער בגילאי 11-12 שנים.
אימונים מכוונים להשבחת השליטה בשתי שיטות ניווט: לזחול על החזה (חתירה) ולזחול על הגב (גב), בשילוב עם נשימה נכונה.
השיעורים מתקיימים בקבוצות של 12-15 ילדים 1-2 פעמים בשבוע במשך 45 דקות.
הקורס אורך 12 מפגשים.

bottom of page