top of page

על יתרונות השחייה

לעתים קרובות אנו לא תוהים, אילו סוגי ספורט עדיפים מבחינת השפעה על בריאותנו. ומצער מאוד שאנחנו לא יודעים.
אם ניקח רשימה של סוגי ספורט שונים, נראה כי ההשפעה החיובית ביותר על הגוף האנושי יש למגלשיים. לא, לא סקי, אנחנו מדברים על סקי קרוס. במקום השני נמצאת השחייה. מה  התפקיד וההשפעה של שיעורי שחייה קבועים על גוף האדם? ההשפעה היא כה גדולה, עד שקשה להערכת-יתר!
ראשית, עצם העובדה, שבן אדם 
יודע לשחות, אומרת עליו הרבה ומעניקה לו יתרון (מצבים בחיים יכולים להיות שונים). שנית, שחיה היא חיזוק הגוף. בנוסף, לשחייה יש השפעה חיובית על מחזור הדם, הלב, הריאות, הכבד וכולי. פעילות במים משפיעה לטובה על המפרקים המעורבים במערכת השלד והשרירים. אימונים שחייה קבועים מגדילים את נפח הריאות, וזה תורם למילוי איכותי יותר של תאי הגוף בחמצן.

רק שחייה משפיעה באופן חיובי על מערכת העצבים. כל זה אומר, כי בשחייה אין להתאמן במקטעים, אלא ברציפות, בנחישות והתמדה. הגיל לא משנה כאן! נסו ארבעה, חמישה חודשים ברציפות לעשות אימוני שחייה ואתם תתפטרו ממחלות רבות ותרגישו שונה לחלוטין.
במה שקשור לשחייה של ילדים, אין מה לחשוב: ההשפעה של השחייה על גוף הילד אינה ניתנת להערכה

bottom of page